Riksarkivet, arkiv för att bevara det svenska kulturarvet