Riksarkivet, arkiv för att bevara det svenska kulturarvet

Brå, Brottsförbyggande rådet.  Myndighet som arbetar med brottsförbyggande åtgärder och statistik